Yosemite National Park

อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park) มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม มีภูเขารูปโดมครึ่งซีกและน้ำตกขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพจะอยู่บริเวณ Mirror Lake เพราะสามารถมองเห็นภาพของท้องฟ้าและภูเขาสะท้อนลงน้ำได้อย่างอลังการ ราวกับภาพในนิยายเลยทีเดียว

Yosemite National Park

นอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตียังมีเส้นทางเดินป่าสนุก ๆ อีกมากมาย ซึ่งถ้าโชคดีก็จะได้เห็นสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดอีกด้วย ควรอ่านคู่มือข้อปฏิบัติเวลาเจอหมีกริซลีด้วย เพราะที่นี่มีหมีกริซลี 300-500 ตัวเลยทีเดียว

Yosemite National Park