แอนเทอโลปแคนยอน (Antelope Canyon)ตั้งอยู่ที่ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา หุบเขาที่สวยงามนี้ เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติคือ กระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม

กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน แอนเทอโลปแคนยอนแบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (Upper Antelope Canyon )และช่วงล่าง โลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (Lower Antelope Canyon)

ในวันที่ 12 สิงหาคม 1997 นักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศส 7 คน สหรัฐอเมริกา 2 คน สหราชอาณาจักรกับสวีเดนอีกประเทศละ1คน เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉบับพลัน ซึ่งถือเป็นจุดอันตรายและเสี่ยงมากที่สุดสำหรับสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากกระแสน้ำมาเร็วมาก ในขณะที่ฝนตกบริเวรใกล้เคียงหรือห่างออกไป โดยเฉพาะในช่วงมรสุม ปัจจุบันมีระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน แต่การที่จะเที่ยวชมที่นี่ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนำเที่ยวเท่านั้น สถานที่แห่งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเทียวกันตามลำพัง