“Basic Needs Hub” พื้นที่บริการอาหารสำหรับนักศึกษาใน ม.แคลิฟอร์เนีย

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเปิดพื้นที่ที่เรียกว่า “Basic Needs Hub” ซึ่งมีหน้าตาคล้ายห้องครัวขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยอาหารสด ผัก ผลไม้ และอาหารแห้ง เพื่อให้บริการแก่นักศึก... Read More